VVMT

nalasopara e <---> vasai phata (202)

TRIPS 211 / STOPS 28

ROUTE

  Nalasopara Station (E)

  St. Augstine High School

  Narayan Nagar

  Apex Boot Bazar

  Tulinj Naka

  Damodar Park

  Post Office

  Rana Pratap High School

  Narwade High School

  Santosh Bhavan

  Pande Nagar

  Gauri Pada

  Sarthak Bungalow

  Bilal Pada

  Sairam Mandir

  Pelhar Umbrell Hotel

  Narsing Dube Charitable

  Dhaniv Baug

  Gulchand Nagar

  Dhaniv

  Renuka Krushna Nagar

  Wakan Pada Nagar

 • Shalimaar Estate

 • Sitaram Industries

 • Audhut Bhagvan Gramseva

 • Nalasopara Phata

 • Ekta Industries

 • Vasai Phata

TIMETABLE