VVMT

arnala bus s<--->p <---> virar railway station w (305)

TRIPS 113 / STOPS 24

ROUTE

  Arnala Gaon

  MSRTC Bus Depot / Arnala

  Pelhar U Turn

  Parnaka Arnala

  Shriram Mandir

  Arnala Subhash Lane

 • Arnala Vividh Karya

 • Gram Panchayat

 • Jyoti Mata Church

 • Dhobi Talav

 • Cross Naka

 • Agashi Bhandarwada

 • Hanuman Mandir

 • Agashigaon

 • Tembhi Pada

 • Padman Nagar

 • Puran Pada

 • Olanda Naka

 • Bolinj Naka

 • Union Bank

 • Virar Garden City

 • Gopane Nagar

 • Highway Phata

 • Virar Railway Station (W)