TMT

thane station flyover bridge <---> shivai nagar (9)

TRIPS 66 / STOPS 15

ROUTE

  Thane Station (Flyover Bridge)

  Prabhat Cinema

  Talao Pali

  Civil / Court

  Shishu Gyan Mandir

  New Shakti Mill

  Khopat

 • Pujani Estate

 • Cadbury Junction

 • JK Raymond

 • Vartak Nagar

 • Building No 3

 • Shastri Nagar

 • Devdaya Nagar

 • Shivai Nagar