TMT

thane station flyover bridge <---> dharmacha pada (62)

TRIPS 70 / STOPS 19

ROUTE

  Thane Station (Flyover Bridge)

  Prabhat Cinema

  Jambhali Naka

  Civil / Court

  Police Line

  K Villa

  Gokul Nagar

  Muktai Nagar

 • Majiwada Naka

 • Kapur Bawdi

 • Vidyapeeth

 • Lokim Company

 • Manpada

 • Mulla Baug

 • Azad Nagar / Bramhand

 • St. Xaviers High School

 • Azad Nagar

 • Brahmand

 • Dharmacha Pada