TMT

mumbra kalsekar college bharat gear <---> mira road (75)

TRIPS 8 / STOPS 26

ROUTE

  Bharat Gears

  AVK

  Shimla Park

  Kausa Gaon

  Almos Colony

  Kismat Colony

  Amrut Nagar

  Mumbra Station

  Reti Bunder 3

  Raj Park

  Manisha / Sahyadri

  Civil / Court

 • Majiwada Naka

 • Manpada

 • Dongari Pada

 • Anand Nagar

 • Ovale Village

 • Shree Ram Hospital

 • Gaimukh

 • Kajupada

 • Vishram Grih

 • Ghodbunder Village Junction

 • Western Hotel

 • Kashigaon

 • Silver Park

 • Mira Road Station