TMT

mumbra kalsekar college bharat gear <---> mira road (75)

TRIPS 8 / STOPS 26

ROUTE

  Bharat Gears

  AVK

  Shimla Park

  Kausa Gaon

 • Almos Colony

 • Kismat Colony

 • Amrut Nagar

 • Mumbra Station

 • Reti Bunder 3

 • Raj Park

 • Manisha / Sahyadri

 • Civil / Court

 • Majiwada Naka

 • Manpada

 • Dongari Pada

 • Anand Nagar

 • Ovale Village

 • Shree Ram Hospital

 • Gaimukh

 • Kajupada

 • Vishram Grih

 • Ghodbunder Village Junction

 • Western Hotel

 • Kashigaon

 • Silver Park

 • Mira Road Station