TMT

laxmi park <---> thane station flyover bridge (37)

TRIPS 16 / STOPS 14

ROUTE

  Laxmi Park

  Runwal Plaza

  Korus Company

  Vartak Nagar

  JK Raymond

  Cadbury Junction

 • Pujani Estate

 • Khopat

 • New Shakti Mill

 • Shishu Gyan Mandir

 • Civil / Court

 • Talao Pali

 • Prabhat Cinema

 • Thane Station (Flyover Bridge)