NMMT

vashi railway station <---> vashi sec<--->r 6 bus station (17 Extra)

TRIPS 27 / STOPS 10

ROUTE

  Vashi Station

  Center One Mall

  Vashi Sector 17 / Sector 1

 • Navratna Hotel

 • Vashi Bus Depot

 • Vashi Sector 3 / Gurudwara

 • Vashi Sector 4

 • Kamgar Hospital

 • Vashi Sector 8

 • Vashi Sector 6 Bus Station