NMMT

<--->wnship colony jnpt <---> juinagar station (34)

TRIPS 41 / STOPS 30

ROUTE

  Township Colony / JNPT

  Navaghar

  Dronagiri Phata

  Karal Junction

  Ramshankar Container

  Dastan Toll Plaza

  Dastan Phata

  Jasai Gaon

  Chirner Phata /Chirle Phata

  Shankar Mandir

  Shikre Company

  Marine Box Care

  Nhava Phata / Gavhan Phata

  Vahal

  Morava Phata

  Motha Ulwa Gaon

  Taraghar / Kombadbhuje

  Reti Bundar

  Kille Gavthan / NMMC Office

  Belapur Highway (W)

  Income Tax Colony

  Parsik Hill Fata

  Nilgiri Garden

  Ekta Vihar

  Uran Phata

  Tata Press

  Dr. D.Y.Patil Stadium

  Dr. D.Y.Patil College / Nerul LP

  Shiravane Phata

 • Juinagar Station