BEST

vikhroli station e <---> kannamwar nagar no 2 (394)

TRIPS 265 / STOPS 7

ROUTE

    Vikhroli Station (E)

    Vikhroli Station Road (E) / P Godrej Road

  • Kinnari Hall / Kannamwar Nagar

  • Kannamwar Nagar No 1

  • Vikhroli Court

  • Vikas Vidyalaya

  • Kannamwar Nagar No 2

TIMETABLE