BEST

vikhroli station e <---> kannamwar nagar building no 124 (397)

TRIPS 204 / STOPS 9

ROUTE

  Vikhroli Station (E)

  Vikhroli Station Road (E) / P Godrej Road

  Kinnari Hall / Kannamwar Nagar

  Kannamwar Nagar No 1

 • Kannamwar Nagar Hospital

 • Kannamwar Nagar Building No 150

 • Kannamwar Nagar Building No 175

 • Kannamwar Nagar Building No 188

 • Kannamwar Nagar Building No 124

TIMETABLE