BEST

vashi sec<--->r 26 <---> barve nagar (510 Ltd)

TRIPS 4 / STOPS 33

ROUTE

  Vashi Sector 26

  Dana Bazar

  Saurashtra Bank (State Bank)

  Mathadi Bhavan (Commodity Exchange)

  A.P.M. Complex

  B.A.P. Market

  Shiv Centre

  SSC Board Office (St.Lawrence School)

  Vashi Bus Station

  Apna Bazar

  Y.B. Chavan Marg Junction

  Vashi Village

 • Mankhurd Octroi Naka

 • Maharashtra Nagar / Veer Jijamata Bhosle Road

 • Mohite Patil Nagar

 • B.M.C. Compost Plant

 • Shivaji Nagar Junction / Veer Jijamata Bhosle Road

 • Indian Oil Nagar

 • Jijamata Bhosle Road Junction

 • Chheda Nagar

 • Amar Mahal

 • Pestam Sagar / Glass Factory

 • Somaiya College

 • Rajawadi Hospital

 • Gandhi Market

 • Ghatkopar Station (E)

 • Ghatkopar Station / Cama Lane

 • Ram Bhavan

 • Hanuman Mandir

 • Ganesh Mandir / Akand Harinam Gyanmandir Seva Sanga

 • Bhatwadi

 • Babu Genu Market

 • Barve Nagar