BEST

vasantrao naik chowk <---> chunabhatti bus depot (63)

TRIPS 97 / STOPS 37

ROUTE

  Vasantrao Naik Chowk / Jahangir Boman Behram Road

  Mumbai Central Station / On Bridge

  Mumbai Central Station

  Mumbai Central Station / ST Depot

  Alexandra Cinema

  Christ Church School

  A.H. Ansari Chowk

  Byculla Station (W)

  S Bridge (Mandlik Chowk)

  Com. Gulabrao Ganacharya Chowk / N.M.Joshi Road

  N.M. Joshi Marg Police Station

  Bawla Masjid

  Lower Parel Station

 • Lower Parel Workshop

 • Deepak Cinema

 • Dhanmill Naka

 • Parel S.T. Depot / Gokhale Road

 • Jakhadevi / Dadar Police Station

 • P. Thakare Chowk / Rao Bahadur S.K. Bole Road

 • Hanuman Mandir

 • Veer Kotwal Udyan (Plaza)

 • Khodadad Circle / Dadar Workshop

 • Wadala Depot

 • Azad Nagar

 • Wadala Station / P & T Quarter

 • Wadala Station (W) / Rafi Ahmed Kidwai Road

 • Wadala Gate No 4

 • Amulakh High School

 • Maheshwari Udyan / Rafi Ahmed Kidwai Road

 • Gandhi Market

 • Lokmanya Tilak Hospital / Rashtrasevika Laxmibai

 • Jain Society

 • Rani Laxmibai Chowk / Bank of Maharastra

 • Rani Laxmibai Chowk / N.S. Mankikar Road

 • Central Labour Institute

 • Chunabhatti Terminus

 • Chunabhatti Bus Depot