BEST

samarth nagar <---> sadbhakti mandir (264)

TRIPS 38 / STOPS 8

ROUTE

  Samarth Nagar

  Thakur Nagar / Caves Road

  Maharaja Bhavan

  Sanjay Nagar (Caves Road)

  Bank of Baroda

  Jogeshwari Station (E)

 • Gandbhir Vidyalaya

 • Sadbhakti Mandir