BEST

pratiksha nagar depot <---> vesava yari road bus station (255 Ltd)

TRIPS 37 / STOPS 52

ROUTE

  Pratiksha Nagar Depot

  Best Recieving Centre

  Transit Camp Dispensary

  Pratiksha Nagar No 1

  Samaj Mandir Hall

  Rawli Camp

  Sardar Nagar No 2

  Guru Tegh Bahadur Nagar Station

  Rani Laxmibai Chowk / Rupam

  Rani Laxmibai Chowk

 • Dharavi Pumping Station

 • Kalakilla

 • Dharavi Depot / Koliwada

 • Dharavi T Junction

 • Kala Nagar / Madhusudhan Kalelkar Road

 • M.I.G. Colony

 • Gandhi Nagar

 • Kherwadi

 • Kala Nagar / WEH

 • P. Mohammad Rafi Chowk

 • Bandra Talkies / Shroff Eye Hospital

 • Old Khar

 • Khar Station / S.V. Road

 • St. Teresa Convent School

 • Santacruz Station Road / S.V. Road

 • Santacruz Police Station / Juhu Road

 • Balkanji Bari School

 • Juhu Koliwada

 • Manekji Cooper School

 • Juhu Tara

 • Royal Hotel

 • Juhu Beach

 • Parsi Colony

 • Sahakari Bhandar

 • Mithibai College

 • Dr. Cooper Hospital

 • Erla Masjid

 • Gagandeep

 • Juhu Shopping Centre

 • J.V.P.D

 • New D.N. Nagar

 • E.S.I.C. Nagar

 • D.N. Nagar / Barfiwala Vidyalaya

 • Indian Oil Nagar / J.P. Road

 • Four Bungalows / J.P. Road

 • Seven Bungalows Bus Station

 • Seven Bungalows Garden

 • Picnic Cottage

 • Machhalimar

 • Gangabhuwan

 • Versova Village

 • Versova Yari Road Bus Station