BEST

pratiksha nagar depot <---> vesava yari road bus station (255 Ltd)

TRIPS 37 / STOPS 52

ROUTE

  Pratiksha Nagar Depot

  Best Recieving Centre

  Transit Camp Dispensary

  Pratiksha Nagar No 1

  Samaj Mandir Hall

  Rawli Camp

  Sardar Nagar No 2

  Guru Tegh Bahadur Nagar Station

  Rani Laxmibai Chowk / Rupam

  Rani Laxmibai Chowk

  Dharavi Pumping Station

  Kalakilla

  Dharavi Depot / Koliwada

  Dharavi T Junction

  Kala Nagar / Madhusudhan Kalelkar Road

  M.I.G. Colony

  Gandhi Nagar

  Kherwadi

  Kala Nagar / WEH

  P. Mohammad Rafi Chowk

  Bandra Talkies / Shroff Eye Hospital

  Old Khar

  Khar Station / S.V. Road

  St. Teresa Convent School

  Santacruz Station Road / S.V. Road

  Santacruz Police Station / Juhu Road

  Balkanji Bari School

  Juhu Koliwada

  Manekji Cooper School

  Juhu Tara

  Royal Hotel

  Juhu Beach

  Parsi Colony

  Sahakari Bhandar

  Mithibai College

  Dr. Cooper Hospital

  Erla Masjid

  Gagandeep

  Juhu Shopping Centre

  J.V.P.D

  New D.N. Nagar

  E.S.I.C. Nagar

 • D.N. Nagar / Barfiwala Vidyalaya

 • Indian Oil Nagar / J.P. Road

 • Four Bungalows / J.P. Road

 • Seven Bungalows Bus Station

 • Seven Bungalows Garden

 • Picnic Cottage

 • Machhalimar

 • Gangabhuwan

 • Versova Village

 • Versova Yari Road Bus Station