BEST

p thakare udyan bus station <---> com p k kurne chowk (163)

TRIPS 36 / STOPS 12

ROUTE

  P. Thakare Udyan Bus Station

  Sewree Naka

  Parel Village

  Haffkine Institute

  Wadia Maternity Hospital

  Madkebuwa Chowk / Acharya Donde Road

  Madkebuwa Chowk / Bhatankar Road

  Parel S.T. Depot / Senapati Bapat Road

  Deepak Cinema

  Bombay Dyeing

  Gopal Nagar

 • Com. P.K. Kurne Chowk / Pandurang Budhkar Road