BEST

new quarter chakala cigarette fac<--->ry <---> mahakali caves (333)

TRIPS 161 / STOPS 17

ROUTE

  New Quarter / Chakala Cigarette Factory

  Baman Pada

 • Chakala Cigarette Factory

 • Parsiwada

 • Garware Chowk / Koldongri

 • Shivaji Chowk

 • Vijay Nagar Society

 • Andheri Station (E)

 • Vishal Hall / Prakash Studio

 • Natraj Studio

 • Chakala

 • Nelco

 • Shanti Nagar

 • Canossa School

 • Holy Spirit Hospital

 • Saibaba Mandir

 • Mahakali Caves