BEST

navy nagar <---> navy nagar via ahilyabai holkar chowk (137)

TRIPS 416 / STOPS 21

ROUTE

  Navy Nagar

 • Dhobi Ghat

 • Afghan Church

 • Colaba Bus Station / Wodehouse Road

 • Sasoon Dock / Fire Station

 • Strand Cinema

 • Colaba Depot

 • Holy Name School

 • Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk / Regal

 • Y.B. Chavan Pratishthan / Madame Cama Road

 • Mantralaya

 • Ahilyabai Holkar Chowk

 • Hutatma Chowk

 • Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk / Regal

 • Colaba Depot

 • Strand Cinema

 • Sasoon Dock / Fire Station

 • Colaba Bus Station

 • Afghan Church

 • Dhobi Ghat

 • Navy Nagar

TIMETABLE