BEST

navy nagar <---> navy nagar via ahilyabai holkar chowk (137)

TRIPS 208 / STOPS 21

ROUTE

  Navy Nagar

  Dhobi Ghat

  Afghan Church

  Colaba Bus Station / Wodehouse Road

  Sasoon Dock / Fire Station

  Strand Cinema

  Colaba Depot

  Holy Name School

  Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk / Regal

  Y.B. Chavan Pratishthan / Madame Cama Road

  Mantralaya

 • Ahilyabai Holkar Chowk

 • Hutatma Chowk

 • Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk / Regal

 • Colaba Depot

 • Strand Cinema

 • Sasoon Dock / Fire Station

 • Colaba Bus Station

 • Afghan Church

 • Dhobi Ghat

 • Navy Nagar

TIMETABLE