BEST

mumbai c s t <---> geeta nagar (139)

TRIPS 77 / STOPS 15

ROUTE

  Mumbai C.S.T

  Khadi Bhandar

  Hutatma Chowk / Siddharth College

  Hutatma Chowk

  Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk / Regal

  Colaba Depot

  Strand Cinema

  Sasoon Dock / Fire Station

  Colaba Bus Station

  Colaba Post Office

  Afghan Church

  Dhobi Ghat

  M.T. Park

 • Ganeshmurti Nagar Police Chowki

 • Geeta Nagar