BEST

mulund station w <---> ghati pada (412)

TRIPS 36 / STOPS 12

ROUTE

  Mulund Station / S.V.P. Road

  Mulund Station (W)

  Dhanvantari Hospital

  Dnyan Sarita

  Kadam Pada

 • Agarwal Municipal Hospital

 • E.S.I.S. Hospital

 • Veena Nagar (Govardhan Nagar)

 • Santoshi Mata Mandir

 • Keva Fragrances

 • Vaishali Nagar / Ghatipada Road

 • Ghati Pada