BEST

magathane depot <---> magathane depot (703 Ltd)

TRIPS 19 / STOPS 63

ROUTE

  Magathane Depot / Sir Aliyawar Jung Road

  Devipada

  Omkareshwar Mandir / M.G. Road

  Borivali Station (E)

  Borivali Phatak

  Daulat Nagar

  Ambawadi

  Parvat Nagar

  Manav Kalyan

  Dahisar Station Road

  Rajashree Cinema / S.V. Road

  Novelty Silk Mill / S. V. Road

  Ketki Pada / S.V. Road

  Dahisar Check Naka

  Golden Chemicals

  Mahavishnu / Samrat Hotel

  Mira Gaonthan

  Transport Corporation

  Kashimira Bus Stop

  Punjab Foundry

  Green Lawn Academy

  Hitco

  Silver Park

  Jammu & Kashmir Bank

  Sheetal Sarovar

  Mira Road Station (E)

  Ankur Estate Agency

  Prem Sagar

  Akshaya

  Mira Road Sector 8

  Adarsh Balwadi

  Apna Bazar

  Surya Shopping Centre

  Madhushree

  Srusthi Police Station

  Bhakti Vedant

  Royal College

  Shanti Dham

  Royal Complex

  Shrikrishna Garden Society

  Janata Dairy

  Golden Chemicals

  Dahisar Check Naka

  Ketki Pada / S.V. Road

  Novelty Silk Mill / S. V. Road

  Rajashree Cinema / S.V. Road

  Dahisar Station Road

  Manav Kalyan

  Parvat Nagar

  Ambawadi

  Daulat Nagar

  Borivali Phatak

  Borivali Station (E)

  Omkareshwar Mandir / M.G. Road

  Devipada

  Magathane Depot / Sir Aliyawar Jung Road

  Magathane Telephone Exchange

  Shree Koteshwari Mandir

  Dattani Park

 • Viceroy Park

 • Thakur Cinema

 • Thakur College

 • Samata Nagar Bus Station