BEST

m i d c electronic zone <---> barve nagar (510 Ltd)

TRIPS 4 / STOPS 46

ROUTE

  M.I.D.C. Electronic Zone

 • Millennium Business Park

 • Helan Kelar Institute

 • Terna Engineering College

 • Kopar Khairane Extension

 • M.S.E.B. Office

 • Teen Taki

 • Shubham Palace (Sector 7)

 • R.F. Naik School

 • Samata Nagar

 • Vashi Sector 29

 • Vashi Sector 26

 • Dana Bazar

 • Saurashtra Bank (State Bank)

 • Mathadi Bhavan (Commodity Exchange)

 • A.P.M. Complex

 • B.A.P. Market

 • Shiv Centre

 • SSC Board Office (St.Lawrence School)

 • Vashi Bus Station

 • Apna Bazar

 • Y.B. Chavan Marg Junction

 • Vashi Village

 • Mankhurd Octroi Naka

 • Maharashtra Nagar / Veer Jijamata Bhosle Road

 • Mohite Patil Nagar

 • B.M.C. Compost Plant

 • Shivaji Nagar Junction / Veer Jijamata Bhosle Road

 • New Gautam Nagar

 • Ashish Nagar

 • Narayan Guru High School

 • Shivsena Office

 • Amar Mahal / PL Lokhande Road

 • Amar Mahal

 • Pestam Sagar / Glass Factory

 • Somaiya College

 • Rajawadi Hospital

 • Gandhi Market

 • Ghatkopar Station (E)

 • Ghatkopar Station / Cama Lane

 • Ram Bhavan

 • Hanuman Mandir

 • Ganesh Mandir / Akand Harinam Gyanmandir Seva Sanga

 • Bhatwadi

 • Babu Genu Market

 • Barve Nagar