BEST

m i d c electronic zone <---> barve nagar (510 Ltd)

TRIPS 4 / STOPS 46

ROUTE

  M.I.D.C. Electronic Zone

  Millennium Business Park

  Helan Kelar Institute

  Terna Engineering College

  Kopar Khairane Extension

  M.S.E.B. Office

  Teen Taki

  Shubham Palace (Sector 7)

  R.F. Naik School

  Samata Nagar

  Vashi Sector 29

  Vashi Sector 26

  Dana Bazar

  Saurashtra Bank (State Bank)

  Mathadi Bhavan (Commodity Exchange)

  A.P.M. Complex

  B.A.P. Market

  Shiv Centre

  SSC Board Office (St.Lawrence School)

  Vashi Bus Station

  Apna Bazar

  Y.B. Chavan Marg Junction

  Vashi Village

 • Mankhurd Octroi Naka

 • Maharashtra Nagar / Veer Jijamata Bhosle Road

 • Mohite Patil Nagar

 • B.M.C. Compost Plant

 • Shivaji Nagar Junction / Veer Jijamata Bhosle Road

 • New Gautam Nagar

 • Ashish Nagar

 • Narayan Guru High School

 • Shivsena Office

 • Amar Mahal / PL Lokhande Road

 • Amar Mahal

 • Pestam Sagar / Glass Factory

 • Somaiya College

 • Rajawadi Hospital

 • Gandhi Market

 • Ghatkopar Station (E)

 • Ghatkopar Station / Cama Lane

 • Ram Bhavan

 • Hanuman Mandir

 • Ganesh Mandir / Akand Harinam Gyanmandir Seva Sanga

 • Bhatwadi

 • Babu Genu Market

 • Barve Nagar