BEST

m i d c electronic zone <---> barve nagar (510 Ltd)

TRIPS 4 / STOPS 46

ROUTE

  M.I.D.C. Electronic Zone

  Millennium Business Park

  Helan Kelar Institute

  Terna Engineering College

  Kopar Khairane Extension

  M.S.E.B. Office

  Teen Taki

  Shubham Palace (Sector 7)

  R.F. Naik School

  Samata Nagar

  Vashi Sector 29

  Vashi Sector 26

  Dana Bazar

  Saurashtra Bank (State Bank)

  Mathadi Bhavan (Commodity Exchange)

  A.P.M. Complex

  B.A.P. Market

  Shiv Centre

  SSC Board Office (St.Lawrence School)

  Vashi Bus Station

  Apna Bazar

  Y.B. Chavan Marg Junction

  Vashi Village

  Mankhurd Octroi Naka

  Maharashtra Nagar / Veer Jijamata Bhosle Road

  Mohite Patil Nagar

  B.M.C. Compost Plant

  Shivaji Nagar Junction / Veer Jijamata Bhosle Road

  New Gautam Nagar

  Ashish Nagar

  Narayan Guru High School

  Shivsena Office

  Amar Mahal / PL Lokhande Road

  Amar Mahal

  Pestam Sagar / Glass Factory

  Somaiya College

  Rajawadi Hospital

  Gandhi Market

  Ghatkopar Station (E)

  Ghatkopar Station / Cama Lane

  Ram Bhavan

  Hanuman Mandir

  Ganesh Mandir / Akand Harinam Gyanmandir Seva Sanga

 • Bhatwadi

 • Babu Genu Market

 • Barve Nagar