BEST

kannamwar nagar building no 124 <---> vikhroli station e (397)

TRIPS 203 / STOPS 9

ROUTE

  Kannamwar Nagar Building No 124

  Kannamwar Nagar Building No 188

  Kannamwar Nagar Building No 175

  Kannamwar Nagar Building No 150

 • Kannamwar Nagar Hospital

 • Kannamwar Nagar No 1

 • Kinnari Hall / Kannamwar Nagar

 • Vikhroli Station Road (E) / P Godrej Road

 • Vikhroli Station (E)

TIMETABLE