BEST

ghatkopar station w <---> ghatkopar station w (421)

TRIPS 308 / STOPS 42

ROUTE

  Ghatkopar Bus Station / GKD

  Laxmi Nagar

  Nityanand Nagar

  Gopal Bhavan

  Sarvodaya Hospital / L.B.S. Road

  Ghatkopar Station / Jethalal Parekh Road

  Ghatkopar Post Office

 • Sarvoday Hospital / M.G. Road

 • Ghatkopar Pipe Line

 • Maneklal Municipality School

 • Jagruti Nagar

 • Jambhulpada / R.B.Kadam Road

 • Shivpremi Nagar

 • Subhash Nagar

 • Kulkarni Wadi

 • Jungleshwar Mahadeo Mandir

 • Kherani Baug

 • Amrut Shakti

 • Shopping Plaza

 • Mhada Colony

 • Petrol Pump

 • ICICI Bank

 • Ashirwad Society

 • Mhada Colony

 • Shopping Plaza

 • Amrut Shakti

 • Kherani Baug

 • Jungleshwar Mahadeo Mandir

 • Kulkarni Wadi

 • Subhash Nagar

 • Shivpremi Nagar

 • Jambhulpada / R.B.Kadam Road

 • Jagruti Nagar

 • Maneklal Municipality School

 • Ghatkopar Pipe Line

 • Sarvoday Hospital / M.G. Road

 • Ghatkopar Station / Jethalal Parekh Road

 • Sarvodaya Hospital / L.B.S. Road

 • Gopal Bhavan

 • Nityanand Nagar

 • Laxmi Nagar

 • Ghatkopar Bus Station / GKD

TIMETABLE