BEST

ghatkopar bus station gkd <---> ghatkopar bus station gkd (393)

TRIPS 8 / STOPS 35

ROUTE

  Ghatkopar Bus Station / GKD

  Marathi Vidyalaya

  Pant Nagar Police Station

  Pant Nagar

  Shivner Chowk (Ganesh Mandir)

  C.B.I. Quarters

  Jain Mandir / R.B.Mehta Road

  Ghatkopar Station (E)

  Ghatkopar Station (E)

 • Derasar Lane

 • Gandhi Market

 • Rajawadi Hospital

 • Nilkanth Valley

 • Dr. Ambedkar Garden

 • Somaiya College

 • Municipal Garden / Sarvoday Buddh Vihar Road

 • Lokmanya Tilak Nagar

 • Lokmanya Tilak Vidyalaya

 • Reliance Energy Office

 • Amchi Sala

 • Municipal Garden / Sarvoday Buddh Vihar Road

 • Somaiya College

 • Dr. Ambedkar Garden

 • Nilkanth Valley

 • Rajawadi Hospital

 • Gandhi Market

 • Ghatkopar Station (E)

 • Ghatkopar Station (E)

 • Jain Mandir / R.B.Mehta Road

 • C.B.I. Quarters

 • Shivner Chowk (Ganesh Mandir)

 • Pant Nagar

 • Pant Nagar Police Station

 • Marathi Vidyalaya

 • Ghatkopar Bus Station / GKD