BEST

dr shyamaprasad mukherji chowk <---> trombay (C 21 Exp)

TRIPS 5 / STOPS 25

ROUTE

  Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk

  Hutatma Chowk / Mumbai University

  Hutatma Chowk / O.C.S

  Hutatma Chowk / Siddharth College

  Mumbai C.S.T / GPO

  Carnac Bunder

  Wadi Bunder

  Jijamata Nagar

  Acharya Vidya Niketan / RCF Road

  Acharya Vidyaniketan

  H.P. Nagar

  Shankar Mandir

  Vashi Naka

  Marawali Church

  Chembur Colony

  R.C.F. Colony

  Panjarapol

  Deonar Depot

  Telecom Factory / Vithal Narayan Purav Road

  Anushakti Nagar Bus Station

  Mankhurd Station Road

  Mandala

  Cheeta Camp

  Dhobi Ghat

 • Trombay