BEST

com p k kurne chowk <---> pratiksha nagar depot (172)

TRIPS 17 / STOPS 29

ROUTE

  Com. P.K. Kurne Chowk

  Doordarshan

  Dr. Ravindra Kulkarni Chowk

  Babasaheb Worlikar Chowk

  Gammon House

  Prabhadevi

  Siddhivinayak Mandir / S.K. Bole Road

  Agar Bazar

  P. Thakare Chowk / Rao Bahadur S.K. Bole Road

  Hanuman Mandir

  Veer Kotwal Udyan (Plaza)

  Khodadad Circle / Dadar Workshop

  Vitthal Mandir

  Wadala Church / Nana Phadanvis Fly Over Bridge

  Wadala Fly Over Bridge

  Indian Oil Depot

  Antop Hill Post Office

  Antop Hill Bus Station

  Kane Nagar

  C.G.S. Dispensary

  Antop Hill Police Station

  Antop Hill Church

  Sardar Nagar No 4

  Sardar Nagar No 2

  Sardar Nagar No 1

 • Pratiksha Nagar No 1

 • Transit Camp Dispensary

 • Best Recieving Centre

 • Pratiksha Nagar Depot