BEST

com p k kurne chowk <---> pratiksha nagar depot (172)

TRIPS 17 / STOPS 29

ROUTE

  Com. P.K. Kurne Chowk

  Doordarshan

  Dr. Ravindra Kulkarni Chowk

  Babasaheb Worlikar Chowk

  Gammon House

  Prabhadevi

  Siddhivinayak Mandir / S.K. Bole Road

  Agar Bazar

  P. Thakare Chowk / Rao Bahadur S.K. Bole Road

  Hanuman Mandir

  Veer Kotwal Udyan (Plaza)

  Khodadad Circle / Dadar Workshop

  Vitthal Mandir

  Wadala Church / Nana Phadanvis Fly Over Bridge

  Wadala Fly Over Bridge

  Indian Oil Depot

  Antop Hill Post Office

  Antop Hill Bus Station

  Kane Nagar

 • C.G.S. Dispensary

 • Antop Hill Police Station

 • Antop Hill Church

 • Sardar Nagar No 4

 • Sardar Nagar No 2

 • Sardar Nagar No 1

 • Pratiksha Nagar No 1

 • Transit Camp Dispensary

 • Best Recieving Centre

 • Pratiksha Nagar Depot