BEST

bhandup station w l b s marg <---> tembipada (605)

TRIPS 426 / STOPS 10

ROUTE

  Bhandup Station (W)

  Bhandup Station (W)

 • Miniland Society

 • Shivaji Talao

 • Ashok Kedare Chowk

 • Shiv Darshan (Teresa Road)

 • Nardas Nagar

 • Tembipada Naka

 • Tembipada Pipe Line

 • Tembipada

TIMETABLE