BEST

bhandup station w l b s marg <---> bhandup station w l b s marg (606)

TRIPS 687 / STOPS 13

ROUTE

  Bhandup Station (W)

  Miniland Society

  Shivaji Talao

  Ashok Kedare Chowk

 • Shiv Darshan (Teresa Road)

 • Nardas Nagar

 • Navjivan Vidyamandir

 • Sarvodaya Nagar

 • Ashok Kedare Chowk

 • Shivaji Talao

 • Miniland Society

 • Bhandup Station (W)

 • Bhandup Station (W)

TIMETABLE