BEST

an<--->p hill bus depot <---> tata colony (75)

TRIPS 52 / STOPS 25

ROUTE

  Antop Hill Bus Station

  Kane Nagar

  C.G.S. Dispensary

  Antop Hill Police Station

  Antop Hill Church

 • Sardar Nagar No 4

 • Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Nagar

 • Guru Tegh Bahadur Nagar Station

 • Rani Laxmibai Chowk / Rupam

 • Rani Laxmibai Chowk

 • Rani Laxmibai Chowk / Sion Barrier

 • Nature Park

 • Dharavi Depot

 • Dharavi Depot / Koliwada

 • Dharavi T Junction

 • Kala Nagar / Madhusudhan Kalelkar Road

 • M.I.G. Colony

 • Gandhi Nagar

 • Kherwadi G.S. Colony

 • G.S. Colony

 • Kherwadi Police Station

 • Maharashtra Nagar

 • Bharat Nagar

 • Patthar Nagar

 • Tata Colony