BEST

an<--->p hill bus depot <---> tata colony (75)

TRIPS 52 / STOPS 25

ROUTE

  Antop Hill Bus Station

  Kane Nagar

  C.G.S. Dispensary

  Antop Hill Police Station

  Antop Hill Church

  Sardar Nagar No 4

  Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Nagar

  Guru Tegh Bahadur Nagar Station

  Rani Laxmibai Chowk / Rupam

  Rani Laxmibai Chowk

  Rani Laxmibai Chowk / Sion Barrier

  Nature Park

  Dharavi Depot

  Dharavi Depot / Koliwada

  Dharavi T Junction

  Kala Nagar / Madhusudhan Kalelkar Road

  M.I.G. Colony

  Gandhi Nagar

  Kherwadi G.S. Colony

  G.S. Colony

  Kherwadi Police Station

  Maharashtra Nagar

  Bharat Nagar

 • Patthar Nagar

 • Tata Colony