BEST

anand nagar <---> malad station e poddar park (624)

TRIPS 300 / STOPS 13

ROUTE

  Anand Nagar

  Appapada

  Jijamata Vidyalaya

 • Adarsh Nagar

 • Ramesh Hotel

 • State Bank

 • Hira Park

 • Shantaram Talao

 • Pushpa Park / Sir Aliyawar Jung Road

 • Old Pushpa Park

 • S.K. Patil Arogyadham

 • Dr. Suchak Chowk

 • Malad Station / Poddar Park

TIMETABLE