BEST

agarkar chowk <---> vihar lake bus s<--->p (186)

TRIPS 145 / STOPS 27

ROUTE

  Andheri Station (E)

  Vishal Hall / Prakash Studio

  Natraj Studio

  Chakala

  Bela Nivas

  Divine Child High School

  J.B. Nagar

  Marol Pipe Lines

  Marol Lions Club

 • Marol Naka

 • Marol Village

 • State Bank

 • Marol Maroshi Bus Station

 • Vijay Nagar

 • Goregaon Check Naka No 2

 • Goregaon Check Naka No 2

 • B.S.E.S

 • Maroshi Naka (Picnic Point)

 • Tapeshwar Mandir

 • Goregaon Check Naka No 3

 • Filter Pada

 • Mahatma Phule Nagar

 • Jaibhim Nagar

 • Morarji Nagar

 • Nitie

 • Ramada Hotel

 • Vihar Lake Bus Stop