BEST

agarkar chowk <---> bamandaya pada (434)

TRIPS 236 / STOPS 19

ROUTE

  Andheri Station (E)

  Vishal Hall / Prakash Studio

  Natraj Studio

  Chakala

  Nelco

  Marol Depot

 • E.S.I.S. Hospital

 • Gautam Nagar / Road No.7

 • J.V.G. Finance

 • Maheshwari Nagar

 • B.H.E.L. Company

 • Sainath Nagar

 • Vijay Nagar / Vijay Nagar Flyover Bridge

 • Marol Maroshi Bus Station

 • Blossom Company

 • Borosil Glass Factory

 • Ashok Nagar

 • Ganesh Pada

 • Bamandaya Pada

TIMETABLE