BEST

agarkar chowk <---> anushakti nagar (374 Ltd)

TRIPS 4 / STOPS 46

ROUTE

  Andheri Station (E)

  Vijay Nagar Society

  Shivaji Chowk / Shahaji Raje Road

  Bhutta College

  Shree Parleshwar Society

  Parleshwar Mandir

  Vileparle Station (E) / Dinanath Natyagruh

  Vile Parle Station (E)

  Sathe College

  Gujarat Society

 • Domestic Airport Junction

 • Vile Parle Subway / Western Express Highway

 • Milan Sub Way

 • New Agripada

 • Vakola Police Station /B.S.E.S

 • Vakola Pipe Lines

 • Vakola Masjid

 • Military Outpost

 • Kalina

 • Vidhya Nagari

 • Nafa

 • Amar Brass & Steel Company

 • Metro Playing Cards

 • Kapadia Nagar

 • Kurla Depot

 • Anjanabai Magar

 • Gol Building

 • Kurla Post Office

 • Lions Park

 • Kurla Level Crossing

 • Rani Laxmibai Chowk / Sion Barrier

 • Rani Laxmibai Chowk

 • Everard Nagar

 • Priyadarshani / Vasantrao Naik Road

 • Suman Nagar / Lokshahir Sathe Udyan

 • Umarshi Bappa Chowk / V.N. Purav Road

 • Chembur Naka

 • Sanduwadi

 • Acharya Garden / Diamond Garden

 • Maitri Park

 • R.K. Studio

 • Deonar Depot

 • Punjab Wadi

 • Telecom Factory / Vithal Narayan Purav Road

 • Raj Kapoor Chowk

 • Anushakti Nagar Bus Station